{literal} {/literal}
Menu

Činnosti vykonávané zamestnancami spoločnosti určujú prísne postupy, čoho dôkazom je zavedenie v 2015 systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2015. Je potrebné zdôrazniť, že nejde o rutinu, ale o činnosti prispôsobené konkrétnym požiadavkám našich obchodných partnerov.

Kontakt
SGP – Sorting Group s.r.o.
Palárikova 76
02201 Čadca
Tel.: +421 911 380 930
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.