{literal} {/literal}
Menu

Dobra reakce

– jsme vždy, když nás klient potřebuje.

 

V případě služeb v oblasti výběru, třídění, kontroly kvality, podpory výroby a skladu jsou zaměstnanci SGP Group k dispozici 24 hod. denně / 7 dnů v týdnu. Od okamžiku provedení náležitého nahlášení klientem se kontroloři SGP ihned dostaví na určené místo. Jsme schopni upravovat dobu reakce dle individuálních požadavků klienta, naše doba obvykle činí do 60 minut při poptávce na skupinu 4 osob.

 

 

Příprava

 

Opatření prováděná zaměstnanci firmy SGP jsou upravena přísnými postupy, což bylo potvrzeno v listopadu 2008 certifikátem zavedení systému řízení jakosti v souladu s normou ISO 9001:2008. Každý z kontrolorů vyslaných k realizaci služeb absolvuje základní školení za účelem dodržení nejvyšších standardů.

 

Kontrola a koordinace

 

Od okamžiku zahájení spolupráce bude každému klientovi přidělen poradce, tzv. koordinátor, který je dostupný 24 hodin denně po celou dobu trvání smlouvy.

V okamžiku obdržení zakázky koordinátor zajišťuje příslušný počet zaškolených osob a dohlíží na jejich práci. Odpovídá také za vypracování a předávání kontrolních zpráv a průběžné kontakty s klientem nebo dodavatelem.

 

Zprávy a dokumentace

 

Během poskytování služeb a po jejich ukončení koordinátor podá zprávu o průběhu prací pomocí textových dokumentů, listů v Excelu nebo internetové aplikace (e-roportin na www stránkách). V těchto zprávách jsou uvedeny informace o době selekce, charakteru vad nebo počtu chybějících komponentů.   

 

Typické zprávy pořizované pro naše klienty poskytují informace o:

  

  • počtu odpracovaných hodin a zkontrolovaných kusů,
  • rozdělení vadných výrobků včetně určení druhu dílů,
  • procentu neshodnosti jednotlivých dílů, např. formou Paretové analýzy atp.

 

Druhy zpráv:

 

  • denní zpráva,
  • závěrečná zpráva,
  • pracovní směrnice,
  • plány kontroly a zkoušek.

 

Na přání zákazníků vyhotovujeme také dokumentace podle podrobných směrnic. Dokumentace mohou být předány v elektronické a/nebo v papírové podobě (rovněž v cizích jazycích).

Odpovědnost
Společenská odpovědnost firmy

SGP Group, jako společensky odpovědná firma, se pečlivě stará o potřeby veřejnosti, ve které působí.

Kontakt
SGP – Sorting Group Czech Republic s.r.o.
Občanská 1170/31
710 00 Ostrava
Tel.: +420 702 183 524
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.