{literal} {/literal}
Menu

SGP Group již více než 9 let podporuje podniky při úkolech zajištění nejvyšší kvality svých vyráběných výrobků. Specializujeme se na poskytování služeb v oblasti výběru, třídění, opravy dílů a komponentů a hotových výrobků.

Služby nabízené firmou SGP Group zásadním způsobem ovlivňují zlepšení kvality nabízených výrobků a umožňují odstranit nepředpokládané náklady spojené např. s reklamacemi koncových odběratelů.

Služba spočívající v úpravě vady na výrobku s použitím nutných nástrojů, tak aby bylo možné obnovit užitné vlastnosti dílů.

Již několik let jsme akreditováni firmou FIAT-k provádění kontrol v rámci CSL II v Polsku a jiných východoevropských zemích.

V souladu s myšlenkou na komplexní služby pro naše klienty nabízíme také podporu při realizaci veškerých úkolů spojených se skladovým hospodářstvím nebo realizací vnitropodnikové logistiky.

Služba je spojena s konfekcionováním dílů nebo finálních výrobků před odesláním klientovi.

Školicí a poradenská platforma SGP – Training & Consulting je vyčleněná organizační jednotka firmy SGP Group.

Zajišťujeme kvalifikované zaměstnance pro výrobní linky našich klientů, aby bylo možné minimalizovat riziko spojené se sezonními výkyvy výroby, jak v případě poklesu objednávek, tak i při jejich prudkém nárůstu.

A resident can best be described as a person who, as a part of the cooperation with SGP - Sorting Group, is delegated on behalf of the Customer to secure its interests and reputation on the premises of the recipient.

Odpovědnost
Společenská odpovědnost firmy

SGP Group, jako společensky odpovědná firma, se pečlivě stará o potřeby veřejnosti, ve které působí.

Kontakt
SGP – Sorting Group Czech Republic s.r.o.
Občanská 1170/31
710 00 Ostrava
Tel.: +420 702 183 524
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.