{literal} {/literal}
Menu

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Administratorem Twoich danych osobowych jest SGP Sorting Group Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Legionów 92, 42-202 oraz spółki z grupy kapitałowej SGP tj.:

 1. SGP Training & Consulting z siedzibą w Częstochowie, ul. Legionów 92, przy SGP Sorting Group Poland.
 2. Human&Hunter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 8,
 3. SGP – Sorting Group Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18/508,
 4. Contact Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, ul. Chełmińska 121,
 5. H&H, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Dekabrystów 33 lok. 9,
 6. SGP Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
 7. SGP APT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Legionów 92.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W związku z implementacją idących za Ustawą o Ochronie Danych Osobowych rozwiązań, służących zwiększeniu prywatności i ochrony danych osobowych w naszej grupie kapitałowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Można się z nim kontaktować pocztowo na adres: SGP Sorting Group Poland Sp. z o.o.
ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, z dopiskiem „Do wiadomości IODO” lub drogą mailową na adres: iodo@sgpgroup.eu.

Cel wykorzystywania danych:
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i wykorzystywane:

 1. dla potrzeb realizowanych procesów rekrutacyjnych wewnętrznych,
 2. dla potrzeb realizowanych procesów rekrutacyjnych dla klientów, 
 3. w celu podpisania umowy, której jesteś stroną (np. umowa cywilno-prawna, umowa o pracę tymczasową, umowa o pracę)
 4. w celach marketingowych oraz szkoleniowych,
 5. obsługi systemowej oraz kadrowo-płacowej,
 6. prowadzenia rozliczeń, wypełnienia obowiązków prawnych (np. zgłoszenie do ZUS)
 7. w celach kontaktowych.

Wszystkie dane podają nam Państwo dobrowolnie.  Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć więcej, zaktualizować dane lub nie chcą Państwo uczestniczyć w procesach rekrutacji i selekcji, mogą Państwo o przesłać taką informację drogą pocztową na adres:
SGP Sorting Group Poland Sp. z o.o.
ul. Legionów 92
42-202 Częstochowa, z dopiskiem „Do wiadomości IODO” lub drogą mailową na adres: iodo@sgpgroup.eu.

Przekazywanie danych osobowych:
Pozyskane Twoje dane osobowe możemy przekazać:

 1. spółkom grupy kapitałowej,
 2. klientom, którym oferujemy usługi rekrutacji i selekcji pracowników, pracy tymczasowej, wsparcia sprzedaży;
 3. dostawcom usług (np. oprogramowanie kadrowo-płacowe, serwer bazy danych, medycyna pracy).

Przekazanie Twoich danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych i dotyczy zakresu niezbędnego do realizacji celu w jakim dane są przekazywane.

Okres przechowywania:
Pozyskane dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż wymagany przepisami prawa. W przypadku danych o kandydacie okres jest zależny od wyrażonej zgody.

Prawa:
Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, otrzymania informacji jakie Twoje dane są przez nas przetwarzane, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji praw mogą Państwo o przesłać taką informację drogą pocztową na adres:
SGP Sorting Group Poland Sp. z o.o.
ul. Legionów 92
42-202 Częstochowa, z dopiskiem „Do wiadomości IODO” lub drogą mailową na adres: iodo@sgpgroup.eu.

Realizacja Twoich praw będzie realizowana ze szczególną uwagą, a o podjętych działaniach zostaniesz poinformowany w ciągu jednego miesiąca.


Z wyrazami szacunku, SGP Sorting Group Poland.

Kontakt
SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o.
ul. Legionów 92
42-202 Częstochowa
Tel.: +48 34 361 31 18
Fax: + 48 34 344 18 28
KRS: 0000300466
NIP: 9492069403
IDS: 240833412
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.