{literal} {/literal}
Menu

Služba spočívající v úpravě vady na výrobku s použitím nutných nástrojů, tak aby bylo možné obnovit užitné vlastnosti dílů.

Garantujeme, že po provedení opravy se na výrobní linku u klienta nebo jeho odběratele dostanou pouze ty komponenty, které jsou shodné s podrobnou kvalitativní specifikací.

Odpovědnost
Společenská odpovědnost firmy

SGP Group, jako společensky odpovědná firma, se pečlivě stará o potřeby veřejnosti, ve které působí.

Kontakt
SGP – Sorting Group Czech Republic s.r.o.
Občanská 1170/31
710 00 Ostrava
Tel.: +420 702 183 524
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.