{literal} {/literal}
Menu

Ponieważ szanujemy Twój czas, wszystkie etapy realizacji zlecenia przejmujemy na siebie.
Dzięki sprawnemu działaniu SGP uzyskujesz realne oszczędności czasu oraz unikasz ryzyka reklamacji. Poniższy schemat pokazuje przebieg realizacji powierzonego nam zlecenia. Ideą jest maksymalne odciążenie Klienta w przypadku problemów jakościowych.

 

  • Pojawienie się problemu jakościowego

 

  • Przyjęcia zlecenia do realizacji

 

  • Kontakt z dostawcą

Osoba odpowiedzialna z SGP kontaktuje się bezpośrednio z dostawcą Klienta bez względu na to, gdzie dostawca ma sowją siedzibę, ustala wszelkie szczegóły dotyczące poddanego do kontroli detalu.

 

  • Przyjęcie realizacji zlecenia wraz z zapewnieniem zasobów

Osoba odpowiedzialna z SGP za realizację zlecenia zgodnie z ustaleniami i specyfiką przejmuje i rozpoczyna działania dotyczące realizacji zlecenia (selekcji, sortowania, kontroli lub naprawy), wyznacza kontrolerów, organizuje niezbędne narzędzia itp.

 

  • Realizacja zlecenia

Wyznaczenie kontrolerów, organizacja niezbędnych narzędzi do wykonania zlecenia, zapoznanie personelu z instrukcjami selekcji, sortowania, kontroli lub naprawy. Koordynowanie pracy zespołu i nadzór nad realizacją zlecenia.

 

  • Raportowanie i monitorowanie

Po zrealizowanym zleceniu koordynator raportuje w ustalonej z Klientem formie przebietg realizacji zlecenia, przesyła do Klienta oraz dostawcy raport z realizacji zlecenia.

 

  • Finalizacja zlecenia - rozwiązanie problemu

Przekazanie Klientowi komponentów po selekcji, sortowaniu, kontroli lub naprawie. Rozliczenia z dostawcą za realizację zlecenia.

 

  • Zakończenie realizacji usługi oraz Feedback

SGP weryfikuje z Klientem jakość realizacji zlecenia w celu ciągłego doskonalenia procesu.

Kontakt
SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o.
ul. Legionów 92
42-202 Częstochowa
Tel.: +48 34 361 31 18
Fax: + 48 34 344 18 28
KRS: 0000300466
NIP: 9492069403
IDS: 240833412
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.