{literal} {/literal}
Menu

Rezydenta najprościej można określić jako osobę, która w ramach współpracy z SGP - Sorting Group Poland Sp. z o.o. zostaje oddelegowana z ramienia Klienta do zabezpieczenia jego interesów i reputacji na terenie zakładu odbiorcy. Nasz Rezydent zobowiązany jest do pozostawania w ciągłym kontakcie z inżynierami odbiorcy oraz naszego Klienta, zapewniając sprawny przepływ informacji, a dzięki swojemu doświadczeniu w rozwiązywaniu problemów jakościowych może również służyć jako ekspert i doradca wyrażający interesy Klienta.

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI REZYDENTA TO:

  • natychmiastowa reakcja na zidentyfikowany problem,
  • weryfikacja i analiza zgłoszonej wady,
  • natychmiastowy kontakt z dostawcą (Klientem) w celu podjęcia właściwych działań   
  • przekazanie szczegółowych informacji o problemie (np.: wykonanie zdjęć, przekazanie produktu do analizy)
  • systematyczne wizyty na zakładzie oraz uczestnictwo w spotkaniach,  
  • utrzymywanie dobrych relacji z inżynierami zakładu odbiorcy


Managing Director – Foreign Subsidiaries: Jacek Mazurek

e-mail: jacek.mazurek@sgpgroup.eu

TEL. +48 577 151 477

Kontakt
SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o.
ul. Legionów 92
42-202 Częstochowa
Tel.: +48 34 361 31 18
Fax: + 48 34 344 18 28
KRS: 0000300466
NIP: 9492069403
IDS: 240833412
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.