{literal} {/literal}
Menu

Najjednoduchšie možno rezidenta opísať ako osobu, zastupujúcu zákazníka v rámci spolupráce s SGP Group s cieľom zaistiť jeho záujmy a ochrániť dobré meno v závode odberateľa. Náš rezident je povinný byť v stálom kontakte s inžiniermi odberateľa a nášho zákazníka, zaisťovať hladký tok informácií a vďaka svojim skúsenostiam s riešením problémov kvality môže tiež vystupovať ako odborný poradca, ktorý zastupuje záujmy zákazníka.


MEDZI HLAVNÉ POVINNOSTI REZIDENTA PATRÍ:


  • rýchle reagovanie na vzniknutý problém

  • overenie a analýza nahlásenej chyby

  • okamžitý kontakt s dodávateľom (zákazníkom) za účelom vykonania príslušných činností

  • poskytnutie podrobných informácií o probléme (napr.: odfotografovanie, zaslanie výrobku na analýzu)

  • pravidelné návštevy v závode a účasť na stretnutiach

  • udržiavanie dobrých vzťahov s inžiniermi v závode odberateľa


Managing Director – Foreign Subsidiaries: Jacek Mazurek
e-mail: jacek.mazurek@sgpgroup.eu
TEL. +48 577 151 477

Kontakt
SGP – Sorting Group s.r.o.
Palárikova 76
02201 Čadca
Tel.: +421 911 380 930
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.