{literal} {/literal}
Menu

SGP Group již více než 9 let podporuje podniky při úkolech zajištění nejvyšší kvality svých vyráběných výrobků. Specializujeme se na poskytování služeb v oblasti výběru, třídění, opravy dílů a komponentů a hotových výrobků.

Služby nabízené firmou SGP Group zásadním způsobem ovlivňují zlepšení kvality nabízených výrobků a umožňují odstranit nepředpokládané náklady spojené např. s reklamacemi koncových odběratelů.

Služba spočívající v úpravě vady na výrobku s použitím nutných nástrojů, tak aby bylo možné obnovit užitné vlastnosti dílů.

Již několik let jsme akreditováni firmou FIAT-k provádění kontrol v rámci CSL II v Polsku a jiných východoevropských zemích.

V souladu s myšlenkou na komplexní služby pro naše klienty nabízíme také podporu při realizaci veškerých úkolů spojených se skladovým hospodářstvím nebo realizací vnitropodnikové logistiky.

Služba je spojena s konfekcionováním dílů nebo finálních výrobků před odesláním klientovi.

Odpovědnost
Společenská odpovědnost firmy

SGP Group, jako společensky odpovědná firma, se pečlivě stará o potřeby veřejnosti, ve které působí.

Kontakt
SGP – Sorting Group Czech Republic s.r.o.
Občanská 1170/31
710 00 Ostrava
Tel.: +420 702 183 524
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.