{literal} {/literal}
Menu

SGP Group už vyše 9 rokov podporuje podniky pri plnení úloh, súvisiacich so zaistením najvyššej kvality vyrábaných produktov. Špecializujeme sa na poskytovanie služieb v oblasti výberu, triedenia, opravy súčiastok a komponentov a aj hotových výrobkov.

Služby, ktoré ponúka SGP Group významne ovplyvňujú zlepšenie kvality ponúkaných produktov a pomáhajú eliminovať neplánované náklady spojené napr. s reklamáciami od konečných odberateľov.

Služba, ktorá spočíva v oprave chyby výrobku s použitím potrebných prístrojov s cieľom obnoviť jeho úžitkové vlastnosti.


Už niekoľko rokov sme autorizovaným poskytovateľom služieb spoločnosti FIAT v oblasti vykonávania kontroly dodávok v procese CSL II v Poľsku a iných krajinách východnej Európy.

Najjednoduchšie možno rezidenta opísať ako osobu, zastupujúcu zákazníka v rámci spolupráce s SGP Group s cieľom zaistiť jeho záujmy a ochrániť dobré meno v závode odberateľa.

Sme schopní dodať kvalifikovaných zamestnancov pre výrobné linky našich zákazníkov, pre minimalizáciu rizík spojených so sezónnymi výkyvmi výroby, rovnako v prípade poklesu objednávok ako aj ich prudkého nárastu.

S cieľom poskytnúť komplexný servis ponúkame tiež našim zákazníkom podporu pri realizácii všetkých úloh spojených so skladovým hospodárstvom alebo realizáciou vnútropodnikovej logistiky.

Služba spojená s balením súčiastok alebo finálnych produktov pred odoslaním zákazníkovi.

Platforma SGP pre školiacu a poradenskú činnosť – Training & Consulting je samostatná organizačná jednotka spoločnosti SGP Group.

Kontakt
SGP – Sorting Group s.r.o.
Palárikova 76
02201 Čadca
Tel.: +421 911 380 930
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.