{literal} {/literal}
Menu

SGP Group je spoločensky zodpovedná firma

SGP Group ako spoločensky zodpovedná firma má záujem riešiť potreby spoločnosti, v ktorej pôsobí. Cítime sa byť jej súčasťou a chceme sa s ňou podeliť o náš úspech. Preto podporujeme mnoho zariadení, charitatívnych a spoločenských iniciatív.

Od roku 2014 sa zúčastňujeme akcie Šľachetný balík („Szlachetna Paczka”), čím pomáhame rodinám plniť ich sny a prežiť prekrásne Vianoce. Ďalšou iniciatívou je podpora nadácie Maxima deťom (Fundacja Maxima Dzieciom), ktorej poslaním je podpora vzdelávania a pomoc deťom, ktoré žijú v hmotnej núdzi. Už dva roky pomáhame tiež Detskému domovu a Intervenčnému centru predadopčnej starostlivosti (Dom Dziecka i Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny) v Čenstochovej.

S cieľom propagovať športový životný štýl sme sa rozhodli vo väčšej miere zúčastňovať na športovom živote. V apríli 2013 sa SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. stála čestným sponzorom štadióna ŠK WŁÓKNIARZ Częstochowa, zatiaľ čo od roku 2009 sme sponzorom klubu CKM Włókniarz Częstochowa.

Sme presvedčení, že investícia do športu má zmysel, preto sme sa od roku 2016 zapojili aj do pomoci futbalovým klubom RKS Raków Częstochowa a KS SKRA Częstochowa.
Spoločenská zodpovednosť firiem je zakotvená v našej činnosti a predstavuje dôležitý prvok stratégie rozvoja našej spoločnosti.

Kontakt
SGP – Sorting Group s.r.o.
Palárikova 76
02201 Čadca
Tel.: +421 911 380 930
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.