{literal} {/literal}
Menu

Vreme reakcije

– Uvek smo na raspolaganju kada nas klijent traži. 

 

U slučaju usluga selekcije, sortiranja, kontrole kvaliteta, podrške u proizvodnji i u magacinu, osoblje  SGP Group  je na raspolaganju 24h/danonoćno, 7 dana u nedelji. Od momenta pravilne prijave od strane Klijenta,  kontroleri SGP  odmah će se pojaviti na određenom mestu.  U stanju smo modifikovati vreme reagovanja prema individualnim potrebama klijenata, a naše vreme reakcije iznosi do 60 minuta u slučaju potrebe za grupom do 4 osobe. 

 

Priprema

 

Radnje koje preduzimaju radnici firme SGP su  definisani strogim procesima, što je potvrđeno u novembru 2008. godine Certifikatom sprovođenja Sistema  upravljanja kvalitete u składu sa standardom ISO 9001:2008. Svaki od kontrolora koji je upućeni na realizaciju usluga, prolazi kroz osnovnu obuku u cilju ispunjavanja najviših standarda.

 

Kontrola i Koordinacija

Od momenta početka saradnje svaki klijent dobija staratelja, tzv koordinatora, koji je dostupan 24 sata danonoćno u toku celokupnog trajanja ugovora. 

 

U momentu dobijanja naloga, Koordinator obezbeđuje odgovarajući broj obučenih osoba i nadgleda njihov rad. Odgovara takođe za  izradu i dostavljanje izveštaja  o kontroli kao i  za redovnu komunikaciju sa klijentom ili dobavljačem. 

 

Izveštaji i dokumentacija

U toku izvršavanja usluge kao i posle njenog završetka , koordinator izveštava  o toku rada pomoću pisanih dokumenata, tabela ili Web aplikacija. Tamo možemo  dobiti informacije odnosno vremena selekcije,prirode defekata ili količine nedostataka pojedinih komponenata.  

 

Tipični izveštaji za naše Klijente pružaju informacije o:

 

  • količini radnih sati i proverenih komada,
  • rasporedu nedostataka kao i određivanjem vrste detalja,
  • procenat neskladnosti pojedinih detalja, npr.u obliku analize Pareto, i sl. 

 

Vrste izveštaja:

 

  • dnevni  izveštaj,
  • finalni izveštaj,
  • radna uputstva,
  • planovi kontrole i istraživanja. 

 

Po želji  Klijenata, pripremamo dokumentaciju prema detaljnim zahtevima. Dokumentacije mogu biti prenete elektronskim putem i/ili  pismenim (takođe na stranim jezicima).

Odgovornost
Društvena odgovornost biznisa

SGP Group, kao društveno odgovorna firma, sa zabrinutošću se interesuje za probleme zajednice u kojoj posluje.

Kontakt
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.