{literal} {/literal}
Menu

Usluge koje nudi SGP Group bitno utiču na poboljšanje kvaliteta ponuđenih proizvoda i omogućavaju eliminisanje nepredviđenih troškova vezanih za npr. reklamaciju od strane krajnjih primalaca.   

 

Izvršavamo 100% selekcije delova  odnosno navedene kvalitativne ili količinske karakteristike, shodno sa  standardom ISO 9001:2008. Selekcija se sastoji od  odvajanja i obezbeđivanja neispravne serije robe na taj način da  škart nije uveden  na liniju za proizvodnju ili nije isporučen  korisnicima. 

 

Ovu uslugu izvodimo na osnovu uputstva ili specifikacija  kupca. Selekciju možemo izvršiti  na licu mesta kod kupca, kod dobavljača, u našem magacinu ili na drugom, posebno određenom mestu.

Odgovornost
Društvena odgovornost biznisa

SGP Group, kao društveno odgovorna firma, sa zabrinutošću se interesuje za probleme zajednice u kojoj posluje.

Kontakt
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.