{literal} {/literal}
Menu

Usluga koja je povezana sa pakovanjem detalja ili finalnih proizvoda pre isporuke klijentu može obuhvatati npr. stavljanje proizvoda u zaštitnu ambalažu, ponovno pakovanje iz proizvodnih pakovanja u transportne kontejnere, kompletiranje sklopova za isporuku, zajedno sa etiketiranjem i deklarisanjem u informacionom  sistemu klijenta.

Odgovornost
Društvena odgovornost biznisa

SGP Group, kao društveno odgovorna firma, sa zabrinutošću se interesuje za probleme zajednice u kojoj posluje.

Kontakt
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.