{literal} {/literal}
Menu

Rezidentom se smatra osoba koja je u okviru saradnje sa SGP Group upućena od strane kupca, a u cilju obezbešenja njegovih interesa i ugleda na terenu preduzeća primaoca. Naš rezident je obavezan da bude u stalnoj vezi sa inženjerima primaoca kao i našeg kupca ,da obezbedi efikasno informisanje, a zahvaljujući svom iskustvu u rešavanju problema vezanih za kvalitet , takođe može biti na raspolaganju kao stručnjak i savetnik koji zastupa interese kupca.

 

GLAVNE OBAVEZE REZIDENTA:

 

  • Neposredna reakcija na identifikovan problem
  • Verifikacija i analiza prijavljenog defekta
  • Neposredna veza sa nabavljačem (Klijentom) u cilju preduzimanja neophodnih radnji
  • Prenos detaljnih informacija o problemu (npr.: dostavljanje slika ,prenos proizvoda koji treba analizirati )
  • Sistematske posete preduzeća kao i učešće na sastancima
  • Održavanje dobrih odnosa sa inženjerima u preduzeću primaoca

 

Managing Director – Foreign Subsidiaries: Jacek Mazurek
e-mail: jacek.mazurek@sgpgroup.eu
TEL. +48 577 151 477

Odgovornost
Društvena odgovornost biznisa

SGP Group, kao društveno odgovorna firma, sa zabrinutošću se interesuje za probleme zajednice u kojoj posluje.

Kontakt
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.