{literal} {/literal}
Menu

Odzivni čas

– vedno, ko nas stranka potrebuje.


V primeru storitev selekcije, sortiranja, kontrole kakovosti, podpore proizvodnje in skladiščenja so delavci SGP Group na voljo 24 ur/dan, 7 dni v tednu. Od trenutka ustreznega uradnega obvestila s strani stranke, nadzorniki SGP-ja se takoj oglasijo na določenem mestu. Odzivni čas smo sposobni prilagajati glede na individualne potrebe stranke,  običajno pa traja do 60 minut v primeru  zahteve za skupino do 4 oseb.


Priprava

Ukrepi, ki jih izvajajo zaposleni v Skupini SGP so določeni s strogimi postopki, kar je bilo v novembru 2008 potrjeno  s certifikatom o izvajanju Sistema vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001:2008. Vsak kontrolor, ki skrbi za zagotavljanje storitev ima opravljeno osnovno usposabljanje za namene ohranjanja najvišjih standardov.


Kontrola in koordinacija

Od trenutka pričetka  sodelovanja ima vsaka stranka dodeljenega skrbnika, t.i. koordinatorja, ki je na voljo 24 ur na dan v času trajanja pogodbe. 


V trenutku prejema naročila koordinator zagotavlja dovolj usposobljenega osebja ter nadzira njegovo delo. Prav tako je odgovoren za sestavo in predložitev revizijskih poročil in stalen stik s stranko ali dobaviteljem.


Poročila in dokumentacija


V okviru izvajanja storitve in po njenem zaključku koordinator poroča o poteku dela preko besedilnih dokumentov, preglednic ali spletne aplikacije. Tam so na voljo informacije glede časa selekcije, narave napak ali pomanjkljivosti, količine napak posameznih komponent.


Tipičnaporočila, kinašim strankamzagotavljajo informacije o:


  • količini delovnih ur in preverjenih kosov,
  • seznamu napak, vključno s podrobnostmi,
  • odstotku neskladnosti posameznih kosov, npr. v obliki Pareto analize, itd.

 

Vrste poročil:

 

  • dnevno poročilo,
  • končno poročilo,
  • delovna navodila,
  • načrt kontrole in preiskav.

 

Na zahtevo stranke lahko pripravimo tudi dokumentacijo v skladu s posebnimi smernicami. Dokumentacija se lahko posreduje v elektronski in/ali fizični obliki (v različnih jezikih).

Odgovornost
Družbena poslovna odgovornost

SGP Group, kot družbeno odgovorno podjetje, skrbi tudi za potrebe skupnosti, v kateri deluje.

Kontakt
SGP – Sorting Group d.o.o.
Kocevarjeva 2
8000 Novo Mesto
Tel.: +48 570 670 155
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.