{literal} {/literal}
Menu

Služby, ktoré ponúka SGP Group významne ovplyvňujú zlepšenie kvality ponúkaných produktov a pomáhajú eliminovať neplánované náklady spojené napr. s reklamáciami od konečných odberateľov.


Vykonávame
100% výber dielov s hľadiska stanovených kvalitatívnych alebo kvantitatívnych vlastností podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008. Tento výber spočíva obvykle vo vyradení a zaistení chybnej šarže tovaru takým spôsobom, aby sa chybné diely nedostali na výrobnú linku alebo k odberateľovi.Túto službu poskytujeme vždy na základe pokynov alebo technických údajov poskytnutých zákazníkom. Výber vykonáme v závode zákazníka, u jeho dodávateľa, v našom sklade alebo na inom dohodnutom mieste.

Kontakt
SGP – Sorting Group s.r.o.
Palárikova 76
02201 Čadca
Tel.: +421 911 380 930
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.