{literal} {/literal}
Menu

Vanaf het begin van de samenwerking, krijgt elke Klant een begeleider, een zogenaamde coördinator, die 24 uur per dag beschikbaar is gedurende looptijd van het contract. Bij de ontvangst van de bestelling garandeert de coördinator het juiste aantal opgeleide personen en houdt hij toezicht op hun werk.


Veiligheid:

 

• de mogelijkheid van 100 % controle over onderdelen afkomstig van leveranciers

• het leveren uitsluitend van onderdelen bestemd voor productie, die voldoen aan kwaliteitsnormen

• de mogelijkheid van volledige controle over afgewerkte producten met kwaliteitsgarantie.

• verantwoordelijkheid voor uitgevoerde controle

• meerstrapsbesturing en controle over de uitvoering van opdrachten

 

Flexibiliteit:

 

Individuele aanpassing van ondersteuningsgebied

klanten steunen wanneer het  nodig is en voor verreiste periode

• mogelijkheid van uitbreiding van het personeel binnen enkele tientallen minuten na de ontvangst van 


Competenties:

 

9 jaar ervaring in het uitvoeren van kwaliteitscontrole en het ondersteunen van de bedrijfsproductie 

De realisatie van orders door optimale selectie van goed opgeleid personeel

Het team lopend organiseren, motiveren en controleren

betrouwbaar op basis van gegarandeerde professionele vetrouwelijkheid

 

Optimalisatie kosten:

 

hulp bij het verlagen van kwaliteitskosten

reductie van productiekosten

hulp bij het verlagen van HR-kosten

vergroten van operationele flexibiliteit van bedrijven

 

Reactietijd

 

Medewerkers van SGP Group zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Na ontvangst van een correct ingediende vraag, neemt het meestal de SGP controleurs tot 60 minuten in beslag om bij het bedrijf te komen ( een groep tot 4 personen en maximaal 120 minuten voor een groep van 5-10 personen ). Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd om aan de individuele eisen van de Klant te voldoen.

 

 

Voorbereiding

 

Werkzaamheden, die door werknemers van SGP Group worden ondernomen, zijn door nauwkeurige procedures vastgesteld, dat in november 2008 is bevestigd door een Certificaat van implementatie van het kwaliteitsbeheerssysteem in overeenkomst met ISO 9001:2015 norm.

Elke controleur, die aangewezen wordt om services uit te voeren, ondergaat een basis scholing met een doel om aan de hoogste standaard te voldoen.

 

Coördinatie

 

Vanaf het begin van de samenwerking, krijgt elke Klant een begeleider, een zogenaamde coördinator, die 24 uur per dag beschikbaar is gedurende looptijd van het contract. Bij de ontvangst van de bestelling garandeert de coördinator het juiste aantal opgeleide personen en houdt hij toezicht op hun werk. Hij is ook verantwoordelijk voor het opstellen en indienen van inspectierapporten en voor lopende contacten met de klant of leverancier.

Contact
SGP
SGP GROUP © 2015 Auteursrechten voorbehouden. Project i realisatie bedrijf Trustnet.