{literal} {/literal}
Menu

Czas reakcji - Jesteśmy zawsze kiedy Klient nas potrzebuje

 

W przypadku usług selekcji, sortowania, kontroli jakości, wsparcia produkcji i magazynu pracownicy SGP – Group są do dyspozycji 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Od momentu dokonania prawidłowego zgłoszenia przez Klienta, kontrolerzy SGP trafią niezwłocznie na wyznaczone miejsce. Jesteśmy w stanie modyfikować czas reakcji wg indywidualnych wymagań Klienta, a nasz czas zazwyczaj wynosi do 60 minut przy zapotrzebowaniu na grupę do 4 osób.

 

Przygotowanie

Działania podejmowane przez pracowników firmy SGP wyznaczone są ścisłymi procedurami, co w listopadzie 2008 roku zostało potwierdzone Certyfikatem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO9001:2008. Każdy z kontrolerów oddelegowywanych do realizacji usług przechodzi podstawowe szkolenia w celu dochowania najwyższych standardów.

 

Kontrola i Koordynacja

Od chwili podjęcia współpracy każdemu Klientowi przydzielany jest opiekun, tzw. Koordynator, który dostępny jest 24 godziny na dobę przez cały czas trwania umowy.

W momencie otrzymania zlecenia Koordynator zapewnia odpowiednią liczbę przeszkolonych osób oraz nadzoruje ich pracę. Odpowiada również za sporządzanie i przekazywanie raportów z kontroli oraz bieżące kontakty z Klientem czy dostawcą.

 

Raporty i dokumentacja

W trakcie wykonywania usługi oraz po jej zakończeniu Koordynator raportuje przebieg pracy za pomocą dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych lub aplikacji internetowej. Można tam uzyskać informację na temat czasu selekcji, natury wad czy ilości braków poszczególnych komponentów.

 

Typowe raporty sporządzane dla naszych Klientów dają informacje o:

  • ilości wypracowanych godzin i skontrolowanych sztuk,
  • rozkładzie braków wraz z określeniem rodzaju detali,
  • procencie niezgodności poszczególnych detali, np. w postaci analizy Pareto, itp.

 

Rodzaje raportów:

  • raport dzienny
  • raport końcowy
  • instrukcje robocze
  • plany kontroli i badań

 

Na życzenie Klientów sporządzamy też dokumentacje wg szczegółowych wytycznych. Dokumentacje przekazywane mogą być w postaci elektronicznej i/lub papierowej (także w językach obcych).

Kontakt
SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o.
ul. Legionów 92
42-202 Częstochowa
Tel.: +48 34 361 31 18
Fax: + 48 34 344 18 28
KRS: 0000300466
NIP: 9492069403
IDS: 240833412
SGP
SGP GROUP © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt i wykonanie firma Trustnet.