{literal} {/literal}
Menu

Reactie tijd – Wij zij  altijd bereikbaar wanneer de Klant ons nodig heeft.

 

 

In geval van selectie, sortering, kwaliteitscontrole, productie en magazijn ondersteuning, SGP Group werknemers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Wanneer de Klant een correcte

aanmelding doorstuurt, zullen de controleurs van SGP onmiddelijk op de aangewezen plaats

aankomen. Wij zijn in staat de reactietijd aan te passen aan de individuele behoeften van de Klant. Onze tijd is meestal maximaal 60 minuten, met een groepsbehoeften van maximaal 4 personen.

 

Voorbereiding

 

Werkzaamheden, die door werknemers van SGP Group worden

ondernomen, zijn door nauwkeurige procedures vastgesteld, dat in november 2008 is bevestigd door een Certificaat van implementatie van het kwaliteitsbeheerssysteem in overeenkomst met ISO 9001:2015 norm.Elke controleur, die aangewezen wordt om services uit te voeren, ondergaat een basis scholing met een doel om aan de hoogste standaard te voldoen.

 

Coördinatie

 

Vanaf het begin van de samenwerking krijgt elke Klant een begeleider, een zogenaamde coördinator, die 24 uur per dag

beschikbaar is gedurende looptijd van het contract. Bij de ontvangst van de bestelling garandeert de coördinator het juiste aantal opgeleide personen en houdt hij toezicht op hun werk. Hij is ook verantwoordelijk voor het opstellen en indienen van inspectierapporten en voor lopende contacten met de klant of leverancier.

 

Rapporten en documentatie

 

Tijdens en na de beëindiging van het uitvoeren van de service, rapporteert de coördinator het verloop van de werkzaamheden met behulp van tekst documenten, spreadsheets of web applications. U kunt informatie ontvangen over het tijdstip van selectie, de aard van defecten of het aantal van ontbrekende onderdelen.

 

Typische raporten opgesteld voor onze Klanten verstrekken informatie over:

 

• Het aantal van gewerkte uren en gecontroleerde details,

 

• schema van defecten met een specificatie van details

 

• Discrepantie percentage van afzonderlijke details, bijv. In de form van Pareto analyse, enz.

 

 

Typen rapporten:

 

• dagelijkse rapport

 

• eindrapport

 

• werkinstructies

 

• besturings- en onderzoeksplannen

 

Op verzoek van de Klant bereiden wij ook documentatie voor volgens gedetailleerde richtlijnen. Documentaties kunnen ook op elektronische en/of papieren wijzen worden verstrekt (ook in vreemde talen).

Contact
SGP
SGP GROUP © 2015 Auteursrechten voorbehouden. Project i realisatie bedrijf Trustnet.